LIFESTYLE DISRUPTION

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่รองรับชีวิตในวันนี้และพรุ่งนี้ให้เป็นที่ที่ดีที่

HEALTHY & WELLNESS

เพราะเราเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ลูกบ้านมีสุขภาพดี และปลอดภัยทั้งครอบคัรว

SUSTAINABILTY

พฤกษาสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคม คู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโดกันอย่างยั่งยืน

Pruksa Recommended

ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “อยู่ดี มีสุข”​

พรุ่งนี้อาจเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึง บ้านจึงมีความหมายที่มากกว่าการใช้ชีวิตวันนี้ พฤกษา ใส่ใจ คิดค้น นวัตกรรมการใช้ชีวิตตลอดเวลา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในวันนี้และพรุ่งนี้ ให้เป็นที่ของคุณ

เพราะหนึ่งในจุดมุ่งหมายของพฤกษา ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างบ้าน แต่คือการ เสริมสร้างชีวิตผู้คนให้ "อยู่ดี มีสุข" พฤกษาจึงร่วมสนับสนุนให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตได้ด้วยตัวเอง และสร้างผลกระทบเซิงบวกในการพัฒนาสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Your Pruksa Life Feature

อยากรู้ไหม ว่าตัวคุณ เหมาะกับบ้านสไตล์ไหน ให้เราเลือกให้

ค้นหาบ้านที่เหมาะกับคุณ

Pruksa Inspiring Stories