โปรแรงขั้นสุด ชีวิตสนุกกว่า

ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด ฟรีเต็ม ลดเยอะ ของแถมเพียบ พร้อมเน็ตบ้านบริการเหนือระดับและความบันเทิงระดับพรีเมี่ยม ฟรี 1 ปี ส่วนลดเพิ่มรวมมูลค่าสูงสุด 26 ล้านบาท*
9000000 MB.
1 ก.ค. 2564
รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ
ฟรีค่าใช้จ่าย
ฟรีค่าใช้จ่าย
ส่วนลดพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
ของเเถม
ของเเถม
โปรแรงขั้นสุด ชีวิตสนุกกว่า ซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโด ฟรีเต็ม ลดเยอะ ของแถมเพียบ พร้อมเน็ตบ้านบริการเหนือระดับและความบันเทิงระดับพรีเมี่ยม ฟรี 1 ปี โปรโมชั่น อยู่ฟรีสูงสุด 3 ปี* ส่วนกลางฟรีสูงสุด 3 ปี* ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* ส่วนลดเพิ่มรวมมูลค่าสูงสุด 26 ล้านบาท* ฟรีแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 1 ปี* รวมกว่า 123 โครงการ ทั่วประเทศ ราคาเริ่ม 1.25 - 11 ล้านบาท* *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สคบ. รายละเอียดส่วนกลาง Corporate Promotion Q3 Y2021 : Pruksa X AIS Fibre โปรแรงขั้นสุด ชีวิตสนุกกว่า เงื่อนไขโปรโมชั่น Pruksa X AIS Fibre โปรแรงขั้นสุด ชีวิตสนุกกว่า* เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทะเบียนเลขที่ 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ นายปิยะ ประยงค์ และนายธีระ ทองวิไล ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท ชำระแล้ว 2,232,682,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการและยูนิตที่เข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฏกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) สามารถสอบถามได้ที่ 1739 หรือสำนักงานขายประจำโครงการที่เข้าร่วมโครงการนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้สิทธิประโยชน์ 1.ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น* 2.โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 3. โปรโมชั่น ส่วนลดเพิ่มมูลค่ารวมสูงสุด 26 ล้านบาท* , อยู่ฟรี สูงสุด 36 เดือน* , ส่วนกลางฟรี สูงสุด 36 เดือน* , ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามมูลค่าสูงสุด ของส่วนลด , อยู่ฟรี ,ส่วนกลางฟรี และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่เข้าร่วมและโครงการ ที่เข้าร่วม ซึ่งมูลค่าสูงสุดอาจแตกต่างกัน* ลูกค้าจะได้รับสิทธิในวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์หรือในวันที่ตกลงกันในสัญญา 3.1 สิทธิส่วนลดเพิ่มมูลค่ารวมสูงสุด 26 ล้านบาท (มีบางยูนิต) ลูกค้าจะได้รับส่วนลดตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 2,000,000 บาท ต่อยูนิต ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวงเงินที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น 3.2 อยู่ฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี) (มีบางยูนิต) ลูกค้าจะได้รับสิทธิผ่อนตามจำนวนเดือนแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ผ่อนให้สูงสุด 36 เดือน ตามจำนวนเดือนแตกต่างกันในแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากการขอสินเชื่อและอัตราการผ่อนชำระจากการใช้ดอกเบี้ย Dream Home ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่คำนวณจากระยะเวลาการกู้ 40 ปีเท่านั้น โดยลูกค้าต้องยื่นกู้และอนุมัติภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยอื่นหรือสินเชื่อจากธนาคารอื่น พฤกษาจะช่วยผ่อนในวงเงินที่เทียบเท่ากับเงินผ่อนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบดอกเบี้ย Dream Home เท่านั้น โดยค่างวดผ่อนที่พฤกษาผ่อนให้คิดจากวงเงินกู้ตามสัญญาซื้อหลักประกันเท่านั้น ไม่รวมสัญญาสินเชื่อตกแต่ง หรือ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ และสินเชื่อเพื่อซื้อประกันชีวิต (MRTA) และระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 40 ปี กรณีที่ระยะเวลาน้อยกว่า 40 ปี ให้ใช้ 40 ปีในการคำนวณ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร 3.3 สิทธิส่วนกลางฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี) ฟรีส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน โดยหลักเกณฑ์การให้ฟรี ลูกค้าจะได้รับเงินเป็นส่วนลดเงินสด เทียบเท่ากับราคาส่วนกลาง ซึ่งมูลค่าลูกค้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวงเงินที่กำหนดไว้นี้เท่านั้นและจะได้รับภายใน 60 วัน หลังจากที่รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว เมื่อลูกค้าได้รับเงินค่าส่วนกลางที่บริษัทออกให้แล้ว ลูกค้าจะต้องนำเงินดังกล่าวไปชำระค่าส่วนกลางกับทางโครงการเองให้เรียบร้อย 3.4 ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอน0.01%ของราคาประเมิน/ ค่าธรรมเนียมการโอน 2%ของราคาประเมิน(วงเงินเกิน 3 ล้านบาท), ค่าจดจำนอง0.01%ของทุนจดทะเบียนจำนอง(วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)/ค่าจดจำนอง1%ของทุนจดทะเบียนจำนอง(วงเงินเกิน 3 ล้านบาท) (ถ้ามี), ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี และ ค่ามิเตอร์ประปา ไฟฟ้า มูลค่าขึ้นอยู่กับแปลง / ยูนิตและการตกลง 3.5 แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน (มีบางยูนิต) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน มูลค่าสูงสุด 699 บาท ต่อเดือน และฟรีค่าใช้จ่ายแรกเข้า สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 1 หลัง ต่อ 1 สิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวงเงินที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น ตามเงื่อนไข ดังนี้ - แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน ประกอบด้วย 2 แพ็คเกจ ดังนี้ - ความเร็วที่ 500/200 ฟรี Router 1 ชุด และ Offering ค่าแรกเข้า 800 บาท สำหรับโครงการที่มีสาย Fiber - ความเร็วที่ 50/20 ฟรี Router 1 ชุด และ Offering ค่าแรกเข้า 800 บาท สำหรับโครงการที่เป็นสายทองแดงประกอบด้วยโครงการ The Privacy Tha Phra Interchange , The Tree Charan 30 , The Tree Rio และUrbano Rajvithi - แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน จดทะเบียนในนามลูกค้า โดยลูกค้าต้องใช้บัตรประชาชนควบคู่กับการยืนยันการได้สิทธิจากบริษัท พฤกษา - ลูกค้าต้องทำการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox ภายใน 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น - แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Play box สามารถใช้สิทธิได้ 12 รอบบิล รอบบิลที่ 13 เป็นต้นไป ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Play box ต่อแบบรายเดือนด้วยตนเอง - ลูกค้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น ความเร็วอินเตอร์เน็ตตลอด 12 รอบบิล รอบบิลที่ 13 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นการใช้งานได้ตามต้องการผ่าน AIS Call Center 1175 หรือ AIS Shop - ลูกค้าสามารถสมัครสามารถสมัครบริการเสริมเพิ่มเติม ได้ เช่น Fixed Line 02 และ Content ต่างๆ โดยค่าบริการจะเรียก เก็บตรงกับลูกค้าผู้ลงทะเบียน - ลูกค้ารับสิทธิ์ยืมชุด อุปกรณ์ AIS Fibre และ AIS Mesh wifi ตลอดอายุการใช้งาน กรณียกเลิกบริการ ลูกค้าต้องทำการยกเลิกคืนชุดอุปกรณ์ทั้งหมดให้ AIS SHOP ณ วันที่ทำการยกเลิก - แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน นี้สามารถใช้ได้กับโครงการที่มีการเดินสายลอยในอากาศ (Aerial) เท่าน้น ไม่รวมถึงโครงการ หมู่บ้านที่มีการเดินสายด้วยระบบ Underground - ทาง AIS จะติดต่อลูกค้าโดยตรง เพื่อนัดหมายทำการติดตั้งที่โครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากบริษัทฯ พฤกษา นำส่ง รายชื่อ ลูกค้า เบอรโทรติดต่อ สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า และวันโอนกรรมสิทธิ์ให้ทาง AIS - หากพบปัญหาด้านการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ชำรุด สามารถแจ้งปัญหา หรือ ติดต่อได้ที่ AIS Call Center 1175 หรือ AIS Shop 4. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องได้รับอนุมัติและทําสัญญากู้กับ ธนาคารที่แต่ละโครงการกําหนดเท่านั้น และในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่สํานักงานขายรายโครงการที่ท่านสนใจ 5. โปรโมชั่นนี้ เข้าร่วมเฉพาะบางโครงการ/แปลง/ยูนิตที่เข้าร่วมรายการ จํานวนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ 6. ส่วนลดและโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด และแตกต่างกันในแต่ละโครงการ 7.ในกรณีสื่อโฆษณาขัดหรือแย้งกับสัญญาจะซื้อจะขาย ให้ถือเอาข้อความที่ได้ตกลงกันในสัญญาฯบังคับใช้เป็นสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้ เฉพาะแปลง/ยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ สามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการที่ลูกค้าเลือกทำสัญญา และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับเโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมรชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯที่เข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง
ทั้งหมด 67 รายการ
plumcondo
พหลโยธิน 89
ราคาเริ่มต้น 830,000 บาท
Passorn
ร่มเกล้า-รามคำแหง
ราคาเริ่มต้น 4.9 ลบ.
Chapter
ทองหล่อ 25
ราคาเริ่มต้น 4.9 ลบ.
Passorn
วงแหวน-รามอินทรา
ราคาเริ่มต้น 10 ลบ.
Passorn
บางนา-วงแหวน
ราคาเริ่มต้น 6.59 ลบ.
บ้านพฤกษา
ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ3
ราคาเริ่มต้น 1.59 ลบ.
The Privacy
เดอะ ไพรเวซี่ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์
ราคาเริ่มต้น 2.29 ลบ.
The Tree
สุขุมวิท - พระราม 4
ราคาเริ่มต้น 3.09 ลบ.
การลงทะเบียนนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.